Studiesystemer

Hvordan indsætter jeg et modul fra Modulbasen?

Når du har oprettet en kursusblok skal der indsættes moduler fra Modulbasen.

Indsæt med modulkode

Dette gøres ved at vælge 'Modultype = Konstitueret', indtaste den pågældende modulkode og slutteligt klikke 'Indsæt modul' - 

Når dette er gjort, indsættes modulet i studieordningen (og eventuelle ændringer til modulet i Modulbasen vil fremadrettet blive opdateret i Studieordningsbasen):

Indsæt ved fremsøgning

Udover muligheden for at indtaste modulkoder direkte i indtastningsfeltet, kan du også bruge feltet ’Find modul’ til at fremsøge moduler direkte fra Modulbasen.

Dette gøres ved at vælge ’Modul type = Konstitueret’ og derefter klikke på linket ’Find modul’.

Herefter vises et indtastningsfelt, hvor du kan indtaste en søgestreng – i eksemplet nedenfor er der indtastet ’modeller’, hvorefter systemet foreslår de moduler, der matcher dette:

Klik derefter på det ønskede modul, og modulkoden indsættes i modulkode-feltet. Klik til sidst ’Indsæt modul’ for at indsætte modulet i din kursusblok.

Vær opmærksom på, at:

  • Der skal indtastes minimum tre karakterer, før systemet giver forslag
  • Der foreslås kun publicerede moduler
  • Der som udgangspunkt kun foreslås moduler fra den årgang, du har valgt i Studieordningsbasen – hvis der er færre end ti resultater, kan der dog også blive vist resultater fra den foregående årgang. Vær opmærksom på, at du altid skal vælge moduler i samme årgang som studieordningen!
  • Der søges på modulkode, modulnavn (både dansk og engelsk) samt modulansvarlig

Generelt om indsættelse af moduler

Vær opmærksom på, at modulet skal være publiceret i den samme eller forrige årgang som studieordningen for at blive vist i kursusblokken. Du bør dog altid kun indsætte moduler fra samme årgang som studieordningen selv.

Hvis du indsætter en modulkode, der ikke findes i nuværende eller forrige årgang, vil du få vist nedenstående:

Her ses, at modulet med modulkoden ’FindesIkke’ er forsøgt indsat i studieordningen, men da der ikke findes et modul i modulbasen i årgangen med den pågældende modulkode, hentes der ikke data ind i studieordningen.

Du bør i dette tilfælde tjekke, om du bruger den rigtige modulkode og om det pågældende modul er publiceret. Hvis modulet publiceres efter at være tilknyttet studieordningen, vil studieordningens indhold blive opdateret den følgende nat. Du kan dermed godt tilknytte endnu ikke publicerede moduler, blot du kender den korrekte modulkode. Studieordninger, der henviser til ikke-publicerede moduler, må dog ikke publiceres.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du ændrer modulkoden i Modulbasen, vil du efterfølgende skulle gå ind og tilføje modulet igen med den nye modulkode. Studieordningsbasen søger efter modulinformationer baseret på modulkoden, og hvis denne ændres, skal referencen i studieordningen opdateres.

Der er nogle typer af moduler, der skal indsættes anderledes i Studieordningsbasen, eller oprettes lidt anderledes i Modulbasen - du kan læse om dem her:

Adgange og rettigheder