Studiesystemer

Hvilke metadata skal registreres på uddannelsesforløb?

Metadata på et uddannelsesforløb er data, der er hentet fra Uddannelsesbasen om den pågældende uddannelse, og som skal bruges i dit uddannelsesforløb.

Ved oprettelse af et uddannelsesforløb kan du registrere metadata med det samme.

Hvis du senere har behov for at redigere metadata, skal du navigere til oversigten over din studieordnings kursusblokke (gå til ’Forsiden’ af studieordningen, klik på ’Rediger’ og vælg ’Rediger kursusblokke’) og klikke på ’Rediger metadata’ ud for det ønskede uddannelsesforløb.

Herefter skal du:

  • Vælge hvilken af uddannelsens udbydelsesformer, det pågældende uddannelsesforløb beskriver (fx. 1. faglig eller 'Sidefag')
  • Vælge en evt. specialisering (hvis uddannelsen har specialiseringer)
  • Evt. udfylde felterne ’Linje’ på dansk og/eller engelsk (Uddannelsesbasen har ikke information om evt. linjer, så hvis uddannelsen har linjer, skal du selv indtaste dette)

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan uddannelsesforløbets metadata vises på den offentlige visning. Havde feltet med ’Linje’ været udfyldt, var dette også blevet vist øverst i uddannelsesforløbet:

I din studieordning bør der være et uddannelsesforløb for samtlige specialiseringer og udbydelsesformer, der findes på uddannelsen i Uddannelsesbasen.

Hvis du ikke mener, at informationen under ’Rediger metadata’ er korrekt (nærmere bestemt 'Udbydes som' og 'Specialiseringer', skal dette rettes i Uddannelsesbasen, og du skal tilknytte et nye uddannelsesversions-id til studieordningen.

Slutteligt skal dit uddannelsesforløb indsættes i et afsnit i studieordningen (typisk i ’Uddannelsesoversigt’). Læs mere om redigering af afsnit i studieordningen.

Adgange og rettigheder