Studiesystemer

Hvordan fungerer notifikationerne?

I Studieordningsbasen er det vigtigt, at der er en korrekt sammenhæng mellem moduler og kursusblokke samt at studieordninger indeholder moduler fra den samme årgang som studieordningen selv.

Til at hjælpe med overblikket holder systemet øje med, om der er fejl, der skal håndteres - evt. fejl vises som notifikationer på forsiden af studieordningen samt i det/de berørte afsnit.

I dette eksempel er der tre forskellige typer af notifikationer i §18:

Og her et andet eksempel på, hvordan en notifikation vises i selve afsnittet:

Den ansvarlige for studieordningen bør i de fleste tilfælde rette op på det forhold, notifikationen vedrører. Dog er visse notifkationer ikke nødvendigvis udtryk for, at der er en fejl i studieordningen - og notifikationerne vises, uanset om studieordningen er publiceret eller ej, så de kan også blot være et udtryk for, at studieordningen ikke er færddigjort endnu.

Se tabellen nedenfor for et samlet overblik.

Kode                         Tekst i Studieordningsbasen Betydning
A1 Publiceret i foregående årgang Studieordningen refererer til et modul, der ikke findes i studieordningens egen årgang, men i den forrige.
Du bør derfor oprette og publicere modulet i den samme årgang som studieordningen, da studieordningen ellers vil pege på modulet i den forkerte årgang.
A2 Kladde i nuværende årgang Studieordningen refererer til et modul, der findes i studieordningens egen årgang, men som ikke er publiceret.
Modulet bør publiceres, hvis det fortsat skal indgå i studieordningen.
A3 Ikke publiceret i nuværende eller foregående årgang af kursuskataloget Studieordningen refererer til et modul, der ikke findes hverken i studieordningens egen årgang eller i den forrige.
Modulet bør oprettes i studieordningens årgang, hvis det skal indgå i studieordningen.
A4 Kursusblokken indeholder ingen elementer Der er ikke indsat moduler i den pågældende kursusblok - en kursusblok bør altid indeholde moduler.
A5 Kursusblokken indeholder samme kursus flere gange Det samme modul er brugt flere gange i en kursusblok - dette er ikke nødvendigvis en fejl, i det et modul godt kan bruges flere gange i en kursusblok, hvis kursusblokken eksempelvis indeholder flere forskellige alternative semestre, hvoraf flere bruger det samme modul.
M1 Kurset er et sammenhængende fag, og har derfor ikke defineret selvstændige prøver Dette er en information om, at to eller flere moduler i et afsnit deles om en prøve, og at der derfor er et eller flere moduler, der ikke har deres egen, selvstændige prøve tilknyttet.
M2 Gruppen mangler gruppenavn i dens kursusblok Feltet 'Gruppenavn' er ikke udfyldt på en modulgruppe - feltet bør udfyldes.
M3 Gruppen der referes til bliver ikke brugt i et afsnit En kursusblok henviser til en anden kursusblok, hvor sidstnævnte ikke er indsat i studieordningen. I dette tilfælde bør sidstnævnte kursusblok indsættes i et afsnit i studieordningen.
M4 Gruppen der referes til bliver brugt i et andet afsnit En kursusblok henviser til en kursusblok, som er indsat i studieordningen, men ikke i samme afsnit. Typisk vil alle kursusblokke være i §18 i studieordningen, så oftest vil man skulle flytte den pågældende kursusblok til afsnit 18.
M5 Gruppen der referes til er i en anden studieordning En kursusblok henviser til en kursusblok fra en anden studieordning. Dette bør som udgangspunkt ikke kunne lade sig gøre, men da der er set eksempler på, at en bruger har lykkes med det, er der indsat en notifikation til at gøre opmærksom på fejlen.

Adgange og rettigheder