Studiesystemer

Hvornår skal jeg vælge sidefag, tilvalgsfag og centralfag?

Sidefag, tilvalgsfag og centralfag kan være med til at beskrive uddannelsesforløbet og er et af de forskellige typer moduler, du kan indsætte.

Sidefag vælges, når den studerende læser på et sidefag som en del af uddannelsesforløbet. 

Her skal du blot vælge ’Sidefag’ som modultype og derefter udfylde:

  • Navnet på dansk og/eller engelsk
  • Typen – typisk vil man her vælge ’Kursus’
  • Antal ECTS

Der beskrives ikke mere om sidefaget her, da sidefagets moduler mv. kan findes i sidefagets studieordning.

Tilvalgsfag vælges, når den studerende læser på et tilvalgsfag som en del af uddannelsesforløbet.

Her skal du blot vælge ’Tilvalgsfag’ som modultype, og derefter udfylde:

  • Navnet på dansk og/eller engelsk
  • Typen – typisk vil man her vælge ’Kursus’
  • Antal ECTS

Der beskrives ikke mere om tilvalgsfaget her, da tilvalgsfagets moduler mv. kan findes i tilvalgsfagets studieordning.

Centralfag vælges, når den studerende læser på et centralfag som en del af uddannelsesforløbet.

Her skal du blot vælge ’Centralfag’ som modultype, og derefter udfylde:

  • Navnet på dansk og/eller engelsk
  • Typen – typisk vil man her vælge ’Kursus’
  • Antal ECTS

Der beskrives ikke mere om centralfaget her, da centralfagets moduler mv. kan findes i centralfagets studieordning.

Adgange og rettigheder