Studiesystemer

Hvem kan hvad i Studieordningsbasen?

Alle ansatte på AAU har adgang til Studieordningsbasens administrationsdel. Dog kræves der administratorrettigheder for at oprette en studieordning og for at sende en studieordning til næste niveau i en godkendelsesproces. 

Rettighederne er opsat som følger:

  Opret Se og rediger Anmod om sletning Send til studienævn Send til institut Send til fakultet Publicer Godkend sletning
Alle ansatte  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Studieordnings-forfatter Nej* Ja - tildelte studieordninger Ja - tildelte studieordninger Ja - tildelte studieordninger Nej Nej Nej Nej

Studienævns-administrator

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Institut-
administrator

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Fakultets-administrator Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

System-administrator (Studiesystemer)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

*Forfatter kan angives på en allerede oprettet studieordning

Ovenstående tabel viser, at jo højere niveau, man rent organisatorisk befinder sig på, jo større mulighed har man for at sende en studieordning igennem en godkendelsesproces.

Vær dog opmærksom på, at man som administrator kun kan administrere studieordninger, der hierarkisk ligger direkte under ens eget niveau. Eksempelvis har en fakultetsadministrator kun administratorrettigheder for studieordninger, der er tilknyttet det pågældende fakultet, og tilsvarende gælder for institut- og studienævnsadministratorer.

Derudover har Studiesystemer adgang til alle niveauer i processen for alle fakulteter, institutter og studienævn. Dette vil dog kun blive brugt til support, fejlsøgning mv. og ikke til vedligeholdelse af data i studieordninger.

Du kan se på forsiden af den enkelte studieordning, hvem der er administrator på de forskellige godkendelsesniveauer. I nedenstående eksempel ses studieordningens tilknytning til hhv. studienævn, nistitut og fakultet samt administratorer på de enkelte niveauer:

Hvis du har behov for at få ændret dine rettigheder, skal du henvende dig til en superbruger.

Adgange og rettigheder