Studiesystemer

Hvordan indsætter jeg et semester?

Efter oprettelse af et uddannelsesforløb kan der indsættes et semester - ’Semester’ bruges til at opdele uddannelsesforløbet. 

NB: Semestre skal kun anvendes i uddannelsesforløb og ikke i modulgrupper, da modulgrupper ikke må semesteropdeles.

Når du har indsat et semester, skal du vælge hvilket semester, der beskrives under ’semestermodulet’. Du kan vælge ’1’, ’1-2’, ’2’ osv. Det anbefales, at du beskriver et semester ad gangen, med mindre studieordningen har et modul, der går på tværs af flere semestre.

Du kan desuden vælge at navngive dit semester på dansk og/eller engelsk.

Hvis du har en studieordning, hvor der er flere varianter af det samme semester - fx at de studerende kan vælge mellem "3. semester version A" og "3. semester version B", skal begge semestre indsættes i det samme uddannelseforløb, og du skal navngive semestrene tilsvarende, således der kan skelnes mellem de to.

Du kan også udfylde navnet, hvis semesteret (ud over semesternummer) har et bestemt tema eller lignende, du ønsker skal fremgå.

Navnet er dog kun obligatorisk at udfylde, hvis du har flere varianter af det samme semester, og uanset om det udfyldes eller ej, vil semesteret blive markeret med det valgte semesternummer.

Adgange og rettigheder