Studiesystemer

Eksempel på modulgruppe

Nedenfor ser du et eksempel på en valgfagsblok, der er udfyldt med tre valgfag, den studerende skal vælge mellem:

Adgange og rettigheder