Studiesystemer

Hvordan kan jeg fjerne en studieordning?

Som udgangspunkt bør du aldrig slette en studieordning, selvom den ikke længere er relevant. Det er bedre, at du afpublicerer studieordningen, så historikken bevares. Dog kan det give mening at slette en studieordning, hvis den er oprettet ved en fejl og aldrig har været publiceret.

For at slette eller afpublicere en studieordning kræver det, at du har redigeringsrettigheder til den pågældende studieordning. Hvis du ikke har redigeringsrettigheder til den pågældende studieordning, vil du ikke få vist links/knapper til sletning/afpublicering. Se i øvrigt afsnittet om adgange og rettigheder.

For at afpublicere en studieordning skal du finde studieordningens ”forside” og klikke på ’Afpublicer’. Herefter vil studieordningen blive fjernet fra den offentlige visning men ikke fra selve Studieordningsbasen:

For at slette en studieordning skal du finde den pågældende studieordning og klikke på ’Slet’. ’Slet’-muligheden kan vises på to forskellige måder:

  • Hvis du har klikket på en upubliceret eller afpubliceret studieordning og står i detaljebeskrivelsen, kan du klikke på ’Afbryd oprettelse’, og studieordningen vil blive slettet:

  • Hvis du har klikket på en publiceret studieordning og står i detaljebeskrivelsen:

Når du har klikket på ’Slet’ på en publiceret studieordning, skal studieordningen gennemgå en sletningsproces meget lig den godkendelsesproces, der gælder for publicering af studieordninger - blot skal studienævn, institut og fakultet godkende sletningen af studieordningen frem for publiceringen.

Når sletningen er godkendt på fakultetsniveau fjernes studieordningen endegyldigt fra Studieordningsbasen. Du kan dog når som helst i processen vælge at afbryde sletningen ved at klikke ’Afbryd sletning’:

Dette sætter studieordningen i redigeringstilstand, og du kan derfra vælge enten at foretage ændringer eller blot publicere studieordningen igen.

Adgange og rettigheder