Studiesystemer

Centrale regler for brug af kursusblokke

Herunder beskrives nogle af de mest centrale regler for brug af kursusblokke i studieordninger - både uddannelsesforløb og modulgrupper.

Lige herunder ses reglerne i overskriftsform, og du kan læse en mere detaljeret beskrivelse ved at klikke på den enkelte regel.

Emne Regel

Alternative semesterversioner

 • Alle alternative semesterversioner indsættes i et fælles uddannelsesforløb
 • Det markeres pr. semesterversion, hvad semesterversionen hedder
Valgfag
 • Valgfag indsættes i en separat modulgruppe
 • Gruppen refereres i uddannelsesforløbet
 • Ingen semesterinddeling i modulgrupper

Semesterangivelser på kandidat

 • Kandidater starter på 1. semester
Metadata på kursusblokke
 • Skal altid udfyldes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative semesterversioner

Hvis din studieordning indeholder alternative semesterversioner - dvs. foruddefinerede semestre, som de studerende skal vælge imellem - skal du altid

 • indsætte samtlige alternative semesterversioner i det samme uddannelsesforløb
 • navngive hver alternativ semesterversion, således de kan skelnes fra hinanden (i eksemplet nedenfor er de navngivet med hhv. 'Valgmulighed A' og 'Valgmulighed B')

Her ses et eksempel på korrekt oprettet uddannelsesforløb med to alternativsemestre indsat:

Valgfag

Når du skal indsætte valgfag i din studieordning, skal du altid

 • placere dem i en separat modulgruppe i studieordningen (og altså ikke i et uddannelsesforløb) Dette skyldes, at det skal være tydeligt, hvilke moduler der er obligatoriske og hvilke, der er valgfag.
 • indsætte modulgruppen med valgfagene i et uddannelsesforløb
 • kun oprette en modulgruppe ("valgfagsgruppe") pr. semester og du skal ikke indsætte semestre i modulgruppen - med andre ord, hvis der er to semestre med forskellige valgfag, skal der tilsvarende oprettes to separate modulgrupper med valgfag

Her ses et eksempel på en korrekt oprettet modulgruppe med valgfag - modulgruppen er efterfølgende indsat i et uddannelsesforløb:

Semesterangivelser på kandidat

Når du laver en studieordning for en kandidatuddannelse

 • skal semesternummeret altid starte med 1. semester. Dette skyldes, at kandidatuddannelsen anses som en separat uddannelse, selvom den tages i forlængelse af en bachelor.

Her ses et eksempel på korrekt semesterangivelse på en kandidatuddannelse:

Metadata på kursusblokke

Når du opretter en kursusblok, skal du altid

 • udfylde kursusblokkens metadata

Informationen i metadata-felterne bruges til at identificere, hvilken del af uddannelsen (fx en specialisering), der beskrives, hvor mange ects, der skal vælges fra en valgfagsgruppe osv.

IInformationen skal altid udfyldes, og det gælder både for metadata på uddannelsesforløb og metadata på modulgrupper.

Her ses en række eksempler på korrekt udfyldt metadata på kursusblokke:

Adgange og rettigheder