Studiesystemer

Hvilke metadata skal registreres på modulgrupper?

Metadata på en modulgruppe er data, du skal indtaste for at modulgruppens overskrift og information om modulgruppen bliver vist korrekt i studieordningen.

Ved oprettelse af en modulgruppe kan du registrere metadata med det samme.

Hvis du senere har behov for at redigere metadata, skal du navigere til oversigten over studieordningens kursusblokke (gå til ’forsiden’ af studieordningen, klik på ’Rediger’ og vælg ’Rediger kursusblokke’) og klikke på ’Rediger metadata’ ud for den ønskede modulgruppe:

Her skal du indtaste:

  • Gruppens navn på dansk og/eller engelsk (”overskriften” på modulgruppen)
  • Gruppe info på dansk og/eller engelsk (yderligere information om modulgruppen - typisk at det er en valgfagsgruppe samt information om, hvor mange moduler/ects, den studerende skal vælge)

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan den offentlige visning ser ud, når der i gruppens navn er indtastet ’Valgfag HD Organisation og Ledelse’ og i gruppens info er indtastet ’Vælg 1 valgfag’:

Slutteligt skal din modulgruppe indsættes i et afsnit i studieordningen (typisk i afsnittet ’Uddannelsesoversigt’). Læs mere om redigering af afsnit i studieordningen.

Adgange og rettigheder