Studiesystemer

Hvordan oprettes forskellige versioner af en studieordning?

En studieordning kan findes i mere end én version (f.eks. en 2015- , en 2017- og en 2018-version), der alle beskriver den samme uddannelse.

2018-versionen er den version, nye studerende bliver indskrevet på ('standardversionen'), men så længe der er studerende indskrevet på 2015- og 2017-versionerne af studieordningen, skal disse også fremgå af Studieordningsbasen som 'Andre versioner'.

år man går ind på en uddannelses studieordning via studieordninger.aau.dk, vil man automatisk få vist standard-versionen, mens eventuelle andre versioner af studieordningen vises på uddannelsens landingsside, der kan tilgås under ’Andre versioner’ øverst på siden.

  • 'Andre versioner' af en studieordning opstår, når mere end én studieordning er tilknyttet den samme uddannelse i Uddannelsesbasen, uanset om studieordningerne er tilknyttet det samme uddannelses-versions-id eller ej.
  • Det er feltet 'Udløbsdato', der styrer hvilken studieordning der vises som standardversionen, og hvilke(n) der bliver vist som 'Andre versioner'.

Både indtastning af uddannelses-versions-id og udløbsdato foretages 

  • enten under oprettelse af studieordningen (se afsnittet om oprettelse af ny studieordning)
  • eller ved at navigere til en eksisterende studieordning, klikke på ’Rediger’ og vælge ’Rediger metadata’:

Den offentlige visning af hhv. standard- og alternativ-versioner fungerer således, at

  • den ældste studieordning uden opnået udløbsdato figurerer som standardversionen
  • andre versioner med opnået udløbsdato figurerer som alternative versioner - vær opmærksom på, at en studieordning anses som 'udløbet' fra og med den indtastede dato
  • hvis der er flere versioner af en studieordning uden udløbsdato, vil den først oprettede blive vist som standard-versionen

Som udgangspunkt skal den aktuelle version/standardversionen af en studieordning derfor ikke have en udløbsdato. Når der kommer en ny studieordning på samme uddannelse, der skal erstatte den 'gamle' studieordning, skal den 'gamle' forsynes med en opnået udløbsdato, således den bliver til en 'anden version', mens den nye bliver standardversionen. Dette kan eksempelvis være en 2017-version som skal erstatte en 2015-version – den nye version (2017-versionen) træder i kraft pr. 1/9 og udløbsdatoen for 2015-versionen kan derfor med fordel sættes til 1/9.

Adgange og rettigheder