Studiesystemer

Hvad er kursusblokke?

Kursusblokke anvendes i studieordninger til at koble moduler fra Modulbasen sammen i en fælles kontekst, f.eks. i semestre og valgfagsgrupper. Nedenfor kan du læse, hvordan kursusblokke bruges i studieordninger - du har desuden mulighed for at læse centrale regler for brug af kursusblokke i studieordninger.

En kursusblok består dermed af et antal moduler fra Modulbasen, der vises struktureret i en studieordning i Studieordningsbasen.

Der er to type af kursusblokke:

1. Uddannelsesforløb

 • Der beskriver det forløb af moduler, som en studerende skal igennem for at gennemføre uddannelsen med en bestemt specialisering (eller uden specialisering, hvis uddannelsen udbydes uden specialisering), med et bestemt udbud (1-fags, 2-fags, sidefag eller tilvalgsfag) og med en bestemt linje (hvis uddannelsen udbydes med forskellige linjer).
 • Modulerne i et uddannelsesforløb skal inddeles i semestre.

2. Modulgrupper

 • Modulgrupper bruges til at lave valgfagsblokke, hvor den studerende skal vælge et afgrænset antal moduler ud fra en samlet liste. Hvis f.eks den studerende skal vælge 2 valgfag ud af 5 mulige på et semester af uddannelsen, skal disse 5 valgfag oprettes i en separat valgfagsblok.
 • Modulerne i en modulgruppe må ikke være semesterinddelte.

Når du skal i gang med at oprette kursusblokke i en studieordning, bør du:

 • Have et overblik over indholdet af samtlige uddannelsesforløb på uddannelsen
 • Have et overblik over, om der er en eller flere modulgrupper (til valgfag), der skal oprettes separat
 • Have oprettet og publiceret alle relevante moduler i Modulbasen i den samme årgang som studieordningen

Som eksempel på brug af uddannelsesforløb, har uddannelsen ’Kultur, kommunikation og globalisering’ fire specialiseringer:

 • Arctic Studies
 • Chinese Area Studies
 • Global Gender Studies
 • Latin American Studies

Desuden kan uddannelsen læses uden specialisering, hvilket tilsammen giver fem mulige uddannelsesforløb, der skal beskrives separat i fem kursusblokke af typen ’Uddannelsesforløb’.

Hvis de studerende skal vælge valgfag på et eller flere semestre af uddannelsen, skal der ydermere oprettes en eller flere valgfagsblokke i studieordningen af typen ’Modulgrupper’.

I andre tilfælde har en uddannelse ikke specialiseringer, men udbydes måske både som 1- og 2-faglig. I dette tilfælde skal der oprettes to separate kursusblokke af typen ’Uddannelsesforløb’ for at beskrive disse to separate uddannelsesforløb.

For at oprette en kursusblok skal du navigere til ’Forsiden’ af studieordningen og klikke på ’Rediger’ i øverste, højre hjørne. Derefter vælger du ’Rediger kursusblokke’:

Du får nu vist skærmbilledet ’Rediger kursusblokke’:

For at oprette en ny kursusblok, vælger du ’Opret kursusblok’.

Du kan desuden se en liste over de kursusblokke, der pt. er oprettet i studieordningen. Der er følgende muligheder tilgængelige:

 • Navn på kursusblokken
 • Type (Uddannelsesforløb eller Modulgruppe)
 • Mulighed for at redigere metadata på uddannelsesforløbet eller modulgruppen
 • Du kan se, om kursusblokken er i brug (dvs. om den vises i et af studieordningens afsnit) – hvis ikke den er i brug, har du mulighed for at slette kursusblokken
 • Vis – du kan se et preview af kursusblokkens indhold

Du kan klikke på navnet på en eksisterende kursusblok for at se og redigere indholdet af denne.

Adgange og rettigheder