Studiesystemer

Hvordan redigerer jeg afsnit i en studieordning?

For at ændre et afsnit i studieordningen skal du vælge ’Rediger dansk’/’Rediger engelsk’ ud for det ønskede afsnit alt efter hvilke(t) sprog, studieordningen er inddateret på:

Afsnittene, der kan ses på en studieordning, jf. ovenstående billede, er nummererede. Der er dog ”huller” i nummereringen. De afsnit, der ikke vises, tilhører kategorien ’Generelle afsnit’, som du ikke kan redigere i (læs mere om indholdet i en studieordning).

I ovenstående eksempel er studieordningen i status ’Hos forfatter’, og studieordningen er derfor åben for redigering. Hvis studieordningen i stedet havde været i status ’Publiceret’ vil du skulle vælge enten at afpublicere eller at sætte den i redigeringstilstand.

Hvis du vælger ’Rediger’, vil studieordningen forblive publiceret og tilgængelig på den offentlige visning, og du kan foretage ændringer, der efterfølgende kan publiceres.

Alternativt kan du vælge ’Afpublicer’, hvilket vil fjerne studieordningen fra den offentlige visning, indtil ændringerne er foretaget og studieordningen genpubliceret (se afsnittet om godkendelsesforløb).

Adgange og rettigheder