Studiesystemer

Hvornår skal jeg indsætte en modulgruppe i et uddannelsesforløb?

En modulgruppe indsættes i uddannelsesforløbet, når uddannelsesforløbet indeholder valgfag.

Disse valgfag indsættes i en separat modulgruppe, som du skal henvise til fra uddannelsesforløbet (se afsnittet om modulgrupper).

Når du indsætter en modulgruppe, får du mulighed for at vælge en af de modulgrupper, der er oprettet studieordningen. I ovenstående tilfælde er der valgt at indsætte modulgruppen ’Valgfag HD Organisation og Ledelse’.

Ved klik på ’Indsæt modul’ indsættes der en henvisning til valgfagsblokken, som den studerende skal vælge moduler fra:

Dertil skal du angive, om valgfagene er af typen ’kursus’ eller ’projekt’ samt antal ECTS for valgfagene.

Adgange og rettigheder