Studiesystemer

Hvordan kan jeg se ændringshistorik?

Du har mulighed for at se ændringshistorik på en studieordning. Dette kan være relevant, når du f.eks. skal godkende ændringer til en studieordning eller blot se, hvordan en studieordning så ud på en given dato.

Ændringshistorikken finder du ved at gå til studieordningens forside og se under ’Historik’: 

På billedet ser du alle de handlinger, der er foretaget på studieordningen siden den blev oprettet, og du kan lave en sammenligning mellem to historik-versioner af studieordningen.  Dette gør du ved at markere de to historik-versioner, du ønsker at sammenligne, og klikke på ’Sammenlign dansk/engelsk’.

Som standard er der valgt ’Samlingsvisning’ i dropdown-menuen. Derved ser du kun ændringer til de afsnit, du selv kan redigere. Alternativt kan du vælge at sammenligne den offentlige visning. Derved sammenligner du også de generelle afsnit, som du ikke selv kan redigere i.

Når du klikker på ’Sammenlign dansk/engelsk’ vises et skærmbillede, hvor de to valgte historik-versioner sammenlignes, og hvor:

  • Grøn tekst angiver, at der er indsat tekst i den nyeste historik-version, der ikke var i den ældste
  • Rød tekst angiver, at der er fjernt tekst i den nyeste historik-version, der var til stede i den ældste
  • Orange tekst angiver ændringer til layout

Du kan også vælge blot at se, hvordan én enkelt version af studieordningen så ud i en given historik-version. For at gøre dette, markerer du en enkelt historik-version i oversigten og klikker ’Vis dansk/engelsk’.

Adgange og rettigheder