Studiesystemer

Studieordningsbasen

Studieordningsbasen er AAU’s database over samtlige studieordninger, der er gældende på AAU.

Studieordningerne beskriver de regelsæt, der gør sig gældende for uddannelserne, organisatorisk tilhørsforhold og oversigter over de moduler, den studerende skal tage for at gennemføre uddannelsen. Fra oversigten over moduler linkes direkte til de komplette modulbeskrivelser i Modulbasen.

Alle publicerede studieordninger kan ses på den offentligt tilgængelige side studieordninger.aau.dk.

Udover at genbruge moduler fra Modulbasen trækker Studieordningsbasen også information om den pågældende uddannelse fra Uddannelsesbasen – f.eks. oplysninger om titel, organisatorisk tilhørsforhold og eventuelle specialiseringer.

Indholdet i Studieordningsbasen vedligeholdes typisk af studienævnene – dette gøres på studieordninger.aau.dk/admin - og ved hjælp af fælles skabeloner og en indbygget godkendelsesproces sikres konsistens samt overholdelse af gældende standarder.

At AAU har et fælles system til indtastning af studieordninger betyder, at:

  • Alle studieordninger på AAU indtastes i en fælles skabelon uanset hvilket studienævn, der udbyder uddannelsen. Dermed sikres, at alle studieordninger indeholder alle nødvendige og påkrævede informationer, samt at de vises med et fælles grafisk udtryk på studieordninger.aau.dk
  • Der er mulighed for at få et samlet overblik over alle studieordninger på AAU ved dataudtræk fra systemet, hvilke kan medvirke til konsistens og kvalitet i studieordningerne på tværs af alle uddannelser
  • Det er muligt at udtrække undervisningsforløb for samtlige uddannelser, incl. specialiseringer, bestående af hvilke moduler, der indgår på hvilke semestre.
  • Der er et fælles sted, hvor man kan finde alle oplysninger om studieordninger på AAU

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til brugen af Studieordningsbasen, kan du kontakte en superbruger fra Uddannelsesjura.

Du kan også kontakte Uddannelsesjura ved spørgsmål vedr. oplysningerne i Studieordningsbasen.

For øvrige spørgsmål kan du skrive til  Studiesystemer.

Adgange og rettigheder