Studiesystemer

Hvordan opretter jeg et uddannelsesforløb?

For at oprette et uddannelsesforløb skal du navigere til studieordningens forside, vælge 'Rediger' og derefter 'Rediger kursusblokke'.

Derefter skal du klikke på ’Opret kursusblok’, og derefter skal du vælge ’Type: Uddannelsesforløb’:

Desuden skal du vælge, om uddannelsesforløbet skal oprettes som:

'Ny, blank kursusblok'

  • Vælger du denne mulighed, skal du udfylde al data i uddannelsesforløbet

’Opret kursusblok på baggrund af en eksisterende’

  • Her får du mulighed for at vælge en kursusblok, der allerede er oprettet i den pågældende studieordning og tage en kopi af denne. Dette kan være en fordel, hvis du f.eks. allerede har oprettet et uddannelsesforløb til én specialisering, og du gerne vil oprette et nyt uddannelsesforløb til en anden specialisering. Hvis de to uddannelsesforløb har mange fællestræk, vil det være hurtigere at tage en kopi og lave de nødvendige tilretninger til kopien.

Desuden skal du vælge et navn til kursusblokken. Navnet bruges internt til at identificere kursusblokken og vises altså ikke på den offentlige visning af studieordningen.

Du skal desuden udfylde metadata for uddannelsesforløbet - metadata er information om uddannelsen fra Uddannelsesbasen.

Når du har udfyldt felterne klikker du på ’Opret’, og systemet viser følgende skærmbillede:

På dette skærmbillede kan du se og redigere indholdet af dit uddannelsesforløb.

For at indsætte de moduler, der beskriver uddannelsesforløbet, skal du under overskriften ’Nyt modul’ vælge, hvilken type modul, du ønsker at indsætte. Der er følgende muligheder:

  • Konstitueret (vælg denne for at indsætte et modul fra Modulbasen)
  • Sidefag (hvis uddannelsesforløbet beskriver uddannelsen som centralfag - ved at indsætte sidefag markeres, at der på det pågældende semester læses på sidefaget)
  • Tilvalgsfag
  • Gruppe (vælg denne for at indsætte en modulgruppe)
  • Centralfag (hvis uddannelsesforløbet beskriver uddannelsen som sidefag - ved at indsætte centralfag markeres, at der på det pågældende semester læses på centralfaget)
  • Semester

Hvis du har indsat et forkert modul, kan du klikke på ’skraldespands’-ikonet i højre side for at slette henvisningen. Du sletter ikke evt. konstituerede moduler fra Modulbasen, men blot henvisningen til dem fra studieordningen.

Du kan desuden flytte moduler, semestre osv. op og ned i rækkefølgen ved at ’trække-og-slippe’ på pile-ikonet i højre side.

Husk at klikke på ’Gem’, når du er færdig med dine rettelser. Hvis du forsøger at navigere væk fra siden uden at have gemt, vil systemet dog minde dig om dette.

Her kan du se et eksempel på et uddannelsesforløb.

Adgange og rettigheder