Studiesystemer

Hvordan redigerer jeg det generelle data i en studieordning?

Hvis du er inde på en eksisterende studieordning eller er i gang med at oprette en ny, vil du se et skærmbillede som nedenfor. Her har du adgang til at redigere de enkelte afsnit, sende studieordningen videre i godkendelsesforløbet og til at redigere de generelle data for studieordningen. For at redigere generelle data klikker du på ’Rediger’ som vist nedenfor.

Under ’Rediger’ har du følgende valgmuligheder (vær opmærksom på, at de tilgængelige valgmuligheder afhænger af, hvilket niveau du er administrator på). Visse valgmuligheder er kun tilgængelige for fakultetsadministratorer, og derfor skal du rette henvendelse til den pågældende fakultetsadministrator, hvis du har brug for at redigere information, du ikke selv har adgang til).

Omdøb:

  • Giver adgang til at redigere titlen på studieordningen

Rediger kursusblokke

Rediger metadata – her kan du redigere:

Rediger sprog – her kan du ændre, om studieordningen skal være på dansk, engelsk eller begge sprog

Rediger administrative enheder – her kan du ændre studieordningens tilknytning til hhv. studienævn, institut og fakultet

Vis autotekster – her kan du se de data om uddannelsen, der kan bruges som tags i studieordningens afsnit, og som automatisk bliver hentet fra Uddannelsesbasen baseret på det uddannelses-versions-id, der er indtastet:

Vises der intet i dette felt, skyldes det at det indtastede uddannelses-versions-id ikke er gyldigt. 

Adgange og rettigheder