Studiesystemer

Modulbasen

Modulbasen er AAU’s database over samtlige udbudte moduler på alle AAU’s uddannelser – typisk kursus- og projektmoduler – og er således en opdateret kilde til nøgleinformation om, hvad man som studerende kan forvente af indholdet af undervisningen på AAU’s uddannelser.

Modulerne indgår i AAU’s studieordninger, hvor modulerne beskriver et eller flere mulige uddannelsesforløb for den pågældende uddannelse.

Alle moduler, der er publiceret, kan ses på den offentligt tilgængelige side moduler.aau.dk, hvor det også er muligt at se, hvilke(n) studieordning(er), det pågældende modul indgår i. Et modul, der indgår i flere uddannelser, skal kun indtastes én gang, og kan derefter genbruges i flere studieordninger.

Indholdet i Modulbasen vedligeholdes af studienævn, institutter og Uddannelsesjura – dette gøres på moduler.aau.dk/admin - og ved hjælp af fælles skabelon og en indbygget godkendelsesproces sikres konsistens samt overholdelse af gældende standarder.

At AAU har et fælles system til indtastning af moduler betyder, at:

  • Alle moduler på AAU indtastes i en fælles skabelon uanset hvilket studienævn, der udbyder modulet. Dermed sikres, at alle modulbeskrivelser indeholder alle nødvendige og påkrævede informationer, samt at de vises med et fælles grafisk udtryk på moduler.aau.dk
  • Andre systemer, f.eks. Studieordningsbasen, kan bruge de indtastede data og linke til den fulde modulbeskrivelse. På sigt forventes desuden integration til blandt andet STADS og RES.
  • Der er mulighed for at få et samlet overblik over den samlede modulbestand på AAU ved dataudtræk fra systemet. I sammenhæng med data fra andre systemer kan dette bidrage til konsistens og overblik over AAU’s uddannnelser og sikre grundlaget for statistik, indberetninger, kvalitetssikring etc.
  • Der er et fælles sted, hvor man kan finde alle oplysninger om udbudte moduler på AAU

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Modulbasen, kan du kontakte en superbruger fra Uddannelsesjura.

Du kan også kontakte Uddannelsesjura ved spørgsmål vedr. oplysningerne i Modulbasen.

For øvrige spørgsmål kan du skrive til  Studiesystemer.