Studiesystemer

Hvordan finder jeg et modul?

Du kan finde et specifikt modul ved at navigere ned gennem menuen til venstre, hvor modulerne er hierarkisk placeret efter deres tilknytning til hhv. fakultet, institut og studienævn. Når du klikker på et specifikt fakultet, derefter på et institut og slutteligt på et studienævn, vil du i menuen til venstre se alle de moduler, der er tilknyttet det valgte studienævn:

Listen til højre, ’Mine modulbeskrivelser’, er derimod lavet sådan, at den kun viser de moduler, hvor du er enten:

1. Modulforfatter/-ansvarlig
eller
2. Administrator:

Hvis du klikker på et fakultet i venstremenuen, vil du i listen til højre ('Mine modulbeskrivelser') derfor kun se de moduler, der organisatorisk ligger under det valgte fakultet, og hvor du enten er modulforfatter/-ansvarlig eller administrator - tilsvarende gælder for institutter og studienævn. Se i øvrigt afsnittet Hvem kan hvad i Modulbasen?.

Der kan derfor godt være forskel i indholdet af moduler i menuen til venstre og i listen til højre.

NB: Et modul er tilknyttet et primært studienævn, men kan desuden være tilknyttet et eller flere samarbejdsstudienævn. Tilknytningen til det primære studienævn bestemmer, hvordan det vises i hierarkiet.