Studiesystemer

Hvordan fjerner jeg et modul?

Der er to måder at fjerne et modul i Modulbasen:

1. Slet modulet - hvor modulet fjernes fra databasen og ikke kan genfindes

2. Afpublicer modulet - hvor modulet fjernes fra den offentlige visning og ikke kan bruges i studieordninger, men hvor modulet forbliver i databasen

Som udgangspunkt bør du ikke slette moduler, selvom de ikke længere er relevante. Det er bedre, at du afpublicerer modulerne, så historikken bevares. Dog kan det give mening at slette et modul, hvis det er oprettet ved en fejl og aldrig har været publiceret.

For at slette eller afpublicere et modul kræver det, at du har redigeringsrettigheder til det pågældende modul. Hvis du ikke har redigeringsrettigheder til det pågældende modul, vil du ikke få vist links/knapper til sletning/afpublicering. Se i øvrigt afsnittet Hvem kan hvad i Modulbasen?.

Afpublicer modul

For at afpublicere et modul skal du finde modulets ”forside” og klikke på ’Afpublicer’:

Herefter vil modulet blive fjernet fra den offentlige visning men ikke fra selve Modulbasen - og du kan senere genpublicere modulet. Husk at fjerne modulet fra evt. studieordninger, hvori det optræder.

Slet modul

For at slette et modul skal du finde det pågældende modul og klikke på ’Slet’. ’Slet’-muligheden kan vises på to forskellige måder.

1. Hvis du har klikket på et upubliceret modul og står i detaljebeskrivelsen, kan du klikke på ’Slet modul’, og modulet vil blive slettet:

2. Hvis du har klikket på et publiceret modul og står i detaljebeskrivelsen:

Når du har klikket på ’Slet’ på et publiceret modul, skal modulet gennemgå en sletningsproces meget lig den godkendelsesproces, der gælder for publicering af moduler - blot skal studienævn, institut og fakultet godkende sletningen af modulet frem for publiceringen.

Når sletningen er godkendt på fakultetsniveau fjernes modulet endegyldigt fra Modulbasen. Du kan dog når som helst i processen vælge at afbryde sletningen ved at klikke ’Afbryd sletning’:

Dette sætter modulet i redigeringstilstand, og du kan derfra vælge enten at foretage ændringer eller blot publicere modulet igen.