Studiesystemer

Hvilke studieordninger indgår mit modul i?

På alle publicerede moduler i Modulbasen kan du se, hvilke studieordninger de indgår i.

For at se hvilke studieordninger et modul indgår i, skal du navigere til modulets forside og se under overskriften ’Studieordninger’.

Her kan du se en liste over tilknyttede studieordninger. Studieordningernes navn samt årgang vises, og hvis studieordningen er publiceret, linkes desuden til den offentlige visning af studieordningen:

I ovenstående eksempel ses, at det pågældende modul er tilknyttet to studieordninger, der begge ligger i årgang 2018/19.

Den samme information kan i øvrigt ses i selve redigeringsskærmbilledet – der ser det blot ud som nedenfor:

Vær opmærksom på, at ændringer af modulers tilknytning til studieordninger typisk først vil slå igennem i visningen på moduler efter en nat.