Studiesystemer

Hvordan redigerer jeg et eksisterende modul?

Når du vil redigere et modul, skal du være opmærksom på følgende:

Hvis dit modul ikke er publiceret, og/eller hvis du vil ændre felter, der kræver at modulet sættes i redigeringstilstand, kan du læse videre nedenfor.

Find det modul, du ønsker at foretage ændringer i og klik på ’Rediger’. ’Rediger’-muligheden kan vises på tre forskellige måder:

1. Hvis du har fundet modulet på en liste ved at navigere i venstremenuen:

​2. Hvis du har klikket på et upubliceret modul eller et modul, der allerede er under redigering, og du står på 'forsiden' af modulet:

3. Hvis du har klikket på et publiceret modul og står på 'forsiden' af modulet:

For sidstnævnt punkts vedkommende skal du være opmærksom på, at selvom du vælger at klikke 'Rediger' på et publiceret modul, vil det fortsat have status som publiceret. Det er først, når den redigerede udgave eventuelt bliver publiceret, at ændringen slår igennem på den offentlige visning.

Hvis du fortryder igangværende ændringer til et allerede publiceret modul, kan du altid navigere til modulets 'forside' og klikke på ’Fortryd alle ændringer’:

Ved at klikke på 'Fortryd alle ændringer' annulleres alle de ændringer, der er foretaget, og modulet vil forblive publiceret i den oprindelige tilstand.