Studiesystemer

Hvilke ændringer behøver ikke gå igennem godkendelsesforløbet?

Hvis du ønsker at foretage ændringer til et allerede publiceret modul, er det ikke sikkert at du behøver få dine ændringer godkendt. Følgende felter kan nemlig redigeres på et publiceret modul uden om godkendelsesforløbet, så ændringerne i stedet slår igennem omgående på det publicerede modul:

 • Samarbejdsstudienævn
 • Undervisningssprog
 • Censornorm
 • Modulansvarlig
 • Undervisningens starttidspunkt
 • Supplerende information om starttidspunkt
 • Varighed
 • Undervisningens placering/sted
 • Undervisningsform
 • Omfang og forventet arbejdsindsats
 • Tilladte hjælpemidler
 • Info om hjælpemidler
 • Litteratur

For at ændre i et eller flere af disse felter på et publiceret modul skal du blot fremsøge modulet og klikke på 'Rediger åbne felter':

Derefter får du vist et redigeringsskærmbillede, hvor alle ovennævnte felter er åbne for redigering (mens de resterende er låst for indtastning):

Udfør de ønskede ændringer og klik 'Gem og publicer' for at gemme og omgående publicere ændringerne.

For at kunne redigere i et publiceret modul skal du have redigeringsrettigheder til modulet, og der gælder samme regler for gyldigt indhold som ved almindelig redigering.

Hvis du gerne vil redigere i andre felter end de ovenfor angivne, skal du sætte modulet i redigeringstilstand og dine ændringer skal derefter godkendes af de relevante administratorer.