Studiesystemer

Hvordan kan jeg godkende mange moduler samtidig?

Du har mulighed for at massebehandle (dvs. massegodkende) flere moduler ad gangen. Dette kan f.eks. være relevant, når du skal godkende mindre ændringer til en større gruppe moduler, eller hvis du har ændret mange moduler og ønsker at sende dem samlet videre i godkendelsesforløbet.

For at flytte flere moduler ad gangen igennem godkendelsesprocessen skal du vælge enten et studienævn, et institut eller et fakultet i venstremenuen. Derefter får du vist en liste over alle de moduler, hvortil du har redigeringsrettighed. Klik derefter ’Udvælg og send moduler videre’:

Du vil nu få vist en liste med moduler, hvor du har mulighed for yderligere at afgrænse søgningen yderligere.

Har du f.eks. udvalgt modulerne på fakultetsniveau, kan du afgrænse yderligere på institut- og evt. studienævnsniveau, og du kan også indtaste et specifikt søgeord i feltet ’Søgeord’ til at hjælpe med afgrænsningen.

Slutteligt skal du vælge, hvilken instans de ønskede moduler befinder sig hos (forfatter, studienævn, institut eller fakultet). Vær opmærksom på, at massebehandlingen ikke viser moduler, der er publiceret, da disse ikke kan massebehandles.

Når du har foretaget dine valg, skal du klikke på ’Søg’, hvorefter der vises en liste over alle moduler, der svarer til dine søgekriterier:

Du kan vælge alle moduler ved at klikke på ’Vælg alle’ eller ved at klikke i check-boksen ud for hvert enkelt modul, du ønsker at massebehandle.

Vælg derefter knappen ’Send til studienævnet/institut/fakultetet’ for at sende videre til næste godkendelsesinstans. For moduler, der befinder sig hos fakultetet, er næste skridt dog publicering.

Vær opmærksom på, at det kun er moduler, hvor alle obligatoriske felter er korrekt udfyldt, der kan publiceres. Er alle obligatoriske felter ikke korrekt udfyldt, kan der ikke sættes kryds i check-boksen, hvis man forsøger at publicere. Det indikeres med et udråbstegn i højre side, hvis modulet er mangelfuldt udfyldt:

Vær også opmærksom på, at der ikke sendes orienteringsmail ved massebehandling, som der gøres ved statusskifte på enkeltmoduler. Se i øvrigt afsnittet Hvordan fungerer godkendelsesforløbet?.