Studiesystemer

uddannelsesbasen

Uddannelsesbasen er AAU’s database over samtlige udbudte uddannelser – du finder den på uddannelsesbasen.aau.dk. I Uddannelsesbasen kan du altid finde en opdateret liste over alle uddannelser på Aalborg Universitet. Uddannelsesbasen opdateres løbende af Uddannelsesjura.

I Uddannelsesbasen finder du nøgleinformation omkring AAU’s uddannelser, såsom navne på dansk og engelsk, udbudssteder, sprog, specialiseringer og meget andet.

AAU har én samlet database til uddannelsesdata. Dette betyder, at

  • Der findes én sandhedsværdi omkring uddannelserne på AAU, som alle ansatte kan tilgå, og der vil være mindre tvivl om, hvilke data der er gældende.
  • AAU opnår højere grad af ensartethed i datastruktur og -kvalitet på tværs af fakulteter, institutter og studienævn.
  • Uddannelsesbasen er kun tilgængelig for ansatte ved AAU, men på sigt vil AAU’s it-løsninger, der anvender uddannelsesdata, kunne modtage data fra Uddannelsesbasen, så indtastning kun er nødvendig én gang ét sted. Dette gælder eksempelvis for STADS og "Studieguiden" aau.dk/uddannelser.

Er der afvigelser mellem data i Uddannelsesbasen og andre systemer, anses data i Uddannelsesbasen som udgangspunkt for værende korrekte.

Har du spørgsmål? 

Ved spørgsmål til Uddannelsesbasen kan du kontakte Uddannelsesjura.

For øvrige spørgsmål kan du skrive til Studiesystemer.